Меѓународната трговија останува глобализирана, но се појавуваат првите знаци на фрагментација на таа врска, предупреди Светската трговска организација (СТО) во новиот извештај.

Геополитичките тензии веќе влијаат на глобалните трговски текови, а фрагментацијата на меѓународната трговија може да го загрози економскиот раст и развој, предупреди СTO.

Меѓународната трговија останува глобализирана, но се појавуваат првите знаци на фрагментација на таа врска, предупреди Светската трговска организација (СТО) во својот најнов извештај.

Идејата за деглобализација беше поизразена уште од почетокот на пандемијата, која ги парализираше синџирите на снабдување од Кина, како и рускиот напад врз Украина.
СТО истакнува дека растот на светската трговија веќе е значително забавен.

Најмалку развиените земји ќе бидат најпогодени

Во оваа фаза на забавена глобализација, се поставува прашањето дали можеби веќе сме во фаза на деглобализација“, рече Ралф Оса, главен економист на СТО, чиј тим се залага за реглобализација или нејзино повторно интензивирање.
Тој исто така истакна дека „веќе има јасно видливи пукнатини“ во меѓународната трговија.

СТО овојпат не спомна конкретни земји, но јасно е дека станува збор за се поголем јаз меѓу Западот од една страна и Кина и Русија од друга страна. Растот на трговијата меѓу нив е околу 6% поголем отколку меѓу Западот и другите економии.

Ако светската трговија се подели на два блока, најнеразвиените земји ќе претрпат најголеми загуби, предупредува СТО.