Извозот на преработки од зеленчук и овошје близу 20 милиони евра, со раст од 20% во првите три месеци во споредба со истиот период лани.

Во првите три месеци годинава се извезени преработки од зеленчук и овошје во вредност од 19,8 милиони евра, што е раст од 16,2% во споредба со истиот период лани.

Податоците покажуваат дека поголемата вредност на извозот во најголем дел се должи на растот на цените кој го донесе инфлацијата, бидејќи извезените количини годинава се помали од лани.
Во периодот јануари-март на странските пазари биле продадени 10,7 илјади тони од овие преработки, што е за 9,4% помалку во споредба со извезените количини во првите три месеци.  

Најизвезуван производ од оваа група е македонскит ајвар, но се повеќе расте и извозот на разни деликатесни производи и зимници од зеленчук и овошје.

Ако се анализира каде најмногу се продавале годинава овие производи, најголем извозен пазар во првите три месеци годинава била Хрватска, каде биле продадени производи вредни 2,8 милиони евра (1.253 тони). Втор најголем пазар била Германија каде биле извезени 1.245 тони во вредност од 2,5 милиони евра.
Следи Србија со извоз на 1.157 тони во вредност од 2 милиони евра, Косово со извоз вреден 1,36 милиони евра (1,2 илјади тони), Словенија 1,1 милион евра (683 тони), Австрија 1,1 милион евра ( 712 тони), БиХ 1 милион евра (570 тони).
Македонските преработки од зеленчук и овошје се извезувале на 45 пазари низ целиот свет, од кои на 22 пазари е остварен извоз поголем од 100 илјади евра во првите три месеци.