Европската комисија ги одобри новите прописи и регулативи за пакување кои ќе стапат на сила од 2025 година. Целата амбалажа во ЕУ ќе мора да биде со можност да се рециклира до 2030 година.

Барањата, кои ја заменуваат регулативата на блокот за пакување и отпад од пакување од 1994 година, ќе воведат и единствен систем за етикетирање за рециклирање за цела ЕУ, цели за рециклирана содржина за пластична амбалажа и ќе бараат етикетите на свежите производи, како свежо овошје и зеленчук, да бидат биоразградливи.

Новите регулативи ќе воведат единствен систем за етикетирање за рециклирање за целата ЕУ. Според новиот систем, секое пакување ќе се оценува според можноста за рециклирање, со оценки кои се движат од А до Е.

Оценката Е за пакувањето ќе биде забранета од заедничкиот пазар од 2030 година, а оценките А до Д ќе подлежат на такси за проширена одговорност на производителот (EPR), со што ќе се воведе финансиска стимулација за производство на лесно рециклирана амбалажа.

Производителите кои извезуваат во Европа ќе мора да ги почитуваат барањата.

Новата регулатива, исто така, ќе воведе нов систем на етикети за рециклирање на пиктографски материјали што ќе им помогне на потрошувачите правилно да го рециклираат пакувањето. Амбалажата за повеќекратна употреба исто така ќе треба да биде означена со QR код, а шемите за враќање на депозитот ќе бидат задолжителни за пластичните шишиња и металните лименки.

Производителите, исто така, ќе мора да се придржуваат до задолжителните стапки за вклучување на рециклирана пластика при производство на нова пластична амбалажа.

Новиот закон ќе има и огромно влијание врз индустријата за печатење и пакување, кои ќе треба да најдат нови и иновативни начини за намалување на отпадот и зголемување на рециклирањето.

Оваа далекусежна регулатива е голем чекор напред во напорите на ЕУ да создаде поодржлива индустрија за пакување во Европа

Регулативата има за цел да го запре зголемувањето од 19% на количеството отпад од пакување до 2030 година што го проектира ЕУ. Се проценува дека само тонажата на пластична амбалажа ќе се зголеми за дури 46% до 2030 година. Европската комисија очекува секторот да биде климатски неутрален до 2050 година.

Извор: Printweek