Во Стопанската комора на Северна Македонија се одржа конститутивна седница на Националниот совет за извоз, кој ќе биде главен механизам за јавно-приватен дијалог каде ќе се третираат сите прашања поврзани со промоција и поддршка на извозот.

Советот ќе биде раководен од страна на Комората, во рамки на проектот за поддршка на приватниот сектор за регионална економска интеграција што Стопанската комора го имплементира во партнерство со Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД.

Претседател на Советот е Бранко Азески, претседател на Стопанската комора, а во истиот членуваат и претставници на Владата на Република Северна Македонија, владини институции и тела, органи на државната управа кои имаат надлежности и вршат активности поврзани со извозот и претставници од различни извозно ориентирани сектори / компаниите.

На денешната прва седница на Советот, Азески во своето обраќање нагласи дека, целта на ова тело е да обезбеди поголема поддршка за домашните извозни компании во нивните напори за зголемување на конкурентноста и градење на системски пристап за поголема промоција на извозните компании и производи на регионалните и меѓународните пазари.

Ние како земја сме мал пазар со ограничена куповна моќ и единствен начин да се развиваме во иднина како економија е да градиме извозни капацитети и компании кои ќе бидат подготвени да се натпреваруваат и победуваат на регионалните и глобалните пазари. Јас ќе ви дадам неколку илустрации за исклучително неповолната структура на нашиот извоз што ја имаме.

Прво, во моментот нашите компании извезуваат само 370 производи со вредност поголема од 1 милион долари, а првите 25 извозни производи учествуваат со 66% во вкупниот извоз на земјата.

Второ, 95% од македонскиот извоз се пласира на само 25 пазари.

Трето, од вкупно 3.500 извозни компании во моментот само 450 извезуваат со вредност поголема од 1 милион долари. Овие се поразителни бројки кои ние како земја час поскоро треба и мора да ги промениме. За таа цел, комората и јас лично веќе подолг период јавно укажуваме, а сега и со конкретни мерки и чекори почнавме активно да работиме на тој план“, истакна Азески.

На конститутивната седница се отвори дискусија по однос на Нацрт Стратегијата за промоција на извозот на РСМ 2023-2027 година.

Преку проектот Стопанската комора и во наредниот период ќе работи на поголема промоција на компаниите преку организирани настапи на меѓународни саеми, Б2Б средби, организирање на купувачки мисии и други форми на промоција.

Во меѓувреме, Комората посветено работи на целосно зајакнување на сопствените капацитети преку Клубот на извозници и Советот за унапредување на индустриското производство и извоз кои се специјализирани тела насочени кон обезбедување на целосна поддршка за извозните компании.

Оваа соопштение е подготвено со одобрување на Американската Агенција за Меѓународен развој. Истото е изработено од страна на Стопанска комора на Северна Македонија во рамки на проектот “Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција”, имплементиран од страна на Стопанска комора на Северна Македонија.