Кондиторската компанија Европа објави дека првите три месеци годинава остварила приходи од продажба од 3,26 милиони евра, кои се поголеми за 13% во споредба со приходите од продажба остварени истиот период минатата 2021година, покажуваат финансиски извештаи компанијата.

Најголем дел од растот на продажбите се должи на поголемите продажби на странските пазари, кои во првите три месеци годинава изнесувале околу 2 милиони евра и се поголеми за 26% во споредба со истиот период лани.

Податоците покажуваат дека во првиот квартал годинава околу 62% од приходите од продажба се остварени од извоз, што е зголемување во споредба со истиот период лани кога извозот учествувал со 56% во вкупните приходи од продажжба на компанијата.

Продажбите на Европа на домашниот пазар во првите три месеци годинава изнесувале 1,23 милиони евра и се намалени за 2% во споредба со истиот период лани.

Вкупните расходи на компанијата во првте три месеци годинава изнесувале 2,97 милиони евра и се зголемени за 9% во однос на минатата година, а финансиските расходи пак се намалени за 8 % во однос на 2021 година.

Оперативната добивка на Европа во првите три месеци годинава е за 21% поголема во споредба со истиот период лани и изнесува околу 362 илјади евра.

Нето добивката на компанијата во првиот квартал изнесува 322 илјади евра и е за 5% поголема во споредба со истиот период лани.